Uncategorized

Chancen der Ausweitung verpflichtender Berichtserstattung

2024 wird sich einiges für europäische KMU im Bereich CSR verändern. Während derzeit ausschließlich Großkonzerne verpflichtet sind, ihre CSR-Aktivitäten nachzuweisen, erfolgt künftig eine Ausweitung der berichtspflichtigen Unternehmen. Folgende Unternehmen müssen dann ebenfalls Bericht erstatten: Unternehmen, die im Schnitt eines Geschäftsjahres mehr als 250 Mitarbeiter:innen haben. Die Schwelle für den Umsatz liegt bei 40 Millionen

Beschwerdemanagement

„Der Kunde ist König“ und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden gilt noch heute als Garant für ein erfolgreiches Unternehmen. Doch leider sind Theorie und Praxis meist meilenweit voneinander entfernt. Wie Sie ganz einfach ein Beschwerdemanagement implementieren können und Ihre Mitarbeiter:innen für die Bedürfnisse der Kunden

The Lekker Company: een Nederlands voorbeeld van zorg voor de klant, en aandacht voor het milieu.

Fouder Dewi begon The Lekker Company in 2014. Met slechts 100 glazen potten, haar keukentafel en Pinterest om de weg te wijzen, was ze op de missie om natuurlijke huidverzorgingsproducten te creëren waar mensen zich goed bij konden voelen. In 2018 trok ze de aandacht van de Product Pitch Jury van Albert Heijn waardoor

Het geval van Tony’s Chocolonely: MVO een belangrijke pijler van het bedrijf maken.

De cacao-industrie wordt gedomineerd door een oneerlijke verdeling van waarde en macht in de hele toeleveringsketen. De toeleveringsketen wordt beheerst door chocoladegiganten die er baat bij hebben de chocoladeprijzen zeer laag te houden. Deze dominantie heeft drastische gevolgen voor de boeren en cacaoproducenten, omdat zij hierdoor in armoede leven en kinderarbeid en slavernij in

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe steunt de Nederlandse overheid het MKB

Volgens de definitie van de Verenigde Naties is maatschappelijk verantwoord ondernemen een managementconcept waarbij bedrijven sociale en milieuoverwegingen integreren in hun bedrijfsactiviteiten en interacties met hun stakeholders. Ter ondersteuning van bedrijven die zich met MVO bezighouden, biedt de Nederlandse overheid bedrijven financiële steun via internationale programma's die worden gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend

Waarom zou uw MKB MVO moeten invoeren?

Of uw bedrijf nu actief is in internationale toeleveringsketens of in uw lokale gemeenschap, het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) kan directe en indirecte voordelen voor uw bedrijf hebben. Volgens de Nederlandse overheid verwijst MVO naar de vrijwillige beslissing van bedrijven om "verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van uw bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en

The Power of CSR: Unlocking Growth for Micro Enterprises

Introduction Corporate Social Responsibility (CSR) has long been a cornerstone of successful businesses, promoting ethical practices and fostering goodwill among customers, employees, and stakeholders. While CSR is often associated with large corporations, its potential to benefit micro enterprises should not be overlooked. By embracing CSR, micro enterprises can unlock a world of possibilities, spurring

My Journey with CSR: How Embracing Corporate Social Responsibility Transformed My Small Transport & Logistics Business

As a small transport and logistics business owner, I have always been dedicated to providing the best service possible to my clients. However, I realized that the success of my business should not only be measured by the profits we make but also by the positive impact we create in our community and the

CSR for Small Businesses: Unlocking Success Through Responsible Practices

Corporate Social Responsibility (CSR) is often associated with large corporations, but it holds immense potential for small businesses as well. As a small business owner, embracing CSR can unlock numerous benefits, ranging from improved brand image to increased customer loyalty. In this article, we will delve into the unique opportunities CSR presents for small

CSR Demystified: Understanding Corporate Social Responsibility in Simple Terms

Introduction Corporate Social Responsibility (CSR) has become a buzzword in today's business landscape, with more and more companies adopting socially and environmentally responsible practices. But what exactly is CSR, and why is it so important? In this blog post, we'll break down the concept of CSR in simple terms and explore why it's essential

Go to Top