CSR Kader

De EUROPESE GREEN DEAL, ter bevordering van een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, en een klimaatneutraal Europa in 2050, is het Europese antwoord om klimaatverandering en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken. De acties van bedrijven en met name het MKB, die goed zijn voor 66% van de werkgelegenheid in de particuliere sector en ongeveer 60-70% van de industriële vervuiling in Europa, hebben in dit verband aanzienlijke gevolgen. Dat geldt voor de producten en diensten die zij aanbieden, maar ook voor arbeidsomstandigheden, mensenrechten, gezondheid, milieu, innovatie, onderwijs en training.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de strategische, alomvattende en duurzame reactie van bedrijven om deze problemen aan te pakken. Hoewel MVO al enkele jaren op de agenda staat, is de implementatiegraad in het MKB nog steeds alarmerend laag en lopen ze ver achter bij het beantwoorden aan de terechte eisen van de Maatschappij. Velen van hen zijn nog steeds van mening dat het onderwerp voorbehouden is aan grote bedrijven, zich niet bewust van de directe voordelen, maar verwijzend naar de middelen die zij nodig achten en de bestaande hindernissen.

Het CSR-Ready-project en in het bijzonder ons CSR-KADER speelt rechtstreeks in op de specificiteit van MVO-implementatie in kmo’s en zal hen helpen om bedrijfsspecifieke strategieën en maatregelen te ontwikkelen op basis van een degelijke analyse van hun specifieke impactgebieden en voordelen.

Ons MVO-KADER bouwt voort op de bestaande MVO-theorie en aanvankelijk helpt onderzoek naar uitdagingen en hiaten het lage implementatiepercentage in het MKB te verklaren. Ons MVO-KADER houdt met name rekening met de voordelen en uitdagingen van het implementeren van MVO in het MKB, de drijfveren van MVO in het MKB en obstakels voor de implementatie van MVO. We presenteren ook voorbeelden van goede praktijken en conclusies en aanbevelingen voor de bevordering van MVO in kmo’s.

Naast het MKB en Start-Ups zal ons MVO-KADER vooral interessant zijn voor VET-organisaties, managementconsultants, organisaties die ondernemerschap en MKB ondersteunen en regionale en nationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ondernemerschapsbeleid.