Of uw bedrijf nu actief is in internationale toeleveringsketens of in uw lokale gemeenschap, het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) kan directe en indirecte voordelen voor uw bedrijf hebben.

Volgens de Nederlandse overheid verwijst MVO naar de vrijwillige beslissing van bedrijven om “verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van uw bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij”. Daarnast definieert BusinessNews MVO als “een vorm van zelfregulering die de verantwoordelijkheid en inzet van een bedrijf weerspiegelt om bij te dragen aan het welzijn van gemeenschappen en de samenleving door middel van verschillende milieu- en sociale maatregelen. ”

In de praktijk verschilt MVO echter sterk van bedrijf tot bedrijf, aangezien het vaak afhangt van de bedrijfssector, de grootte, de cultuur en de bedrijfsstrategie. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen een groot aantal problemen aanpakken, zoals arbeidsomstandigheden, milieuverontreiniging, armoede, slavernij en nog veel meer. Enkele meer praktische voorbeelden van MVO kunnen zijn:

  • Het bevorderen van eerlijke arbeidsomstandigheden voor al uw werknemers, het respecteren van hun rechten en het besteden van bijzondere aandacht aan hun fysieke en mentale gezondheid.
  • Het bevorderen van duurzaam ondernemen, het zorgen voor energiebesparing of het slim gebruik van grondstoffen.
  • Aandacht besteden aan uw toeleveringsketen en de impact van uw aankopen op het milieu en de mensen die erbij betrokken zijn.
  • Filantropische activiteiten ontplooien met uw gemeenschap.
  • Vermindering van de CO2-uitstoot.
  • Eerlijk zijn tegenover uw klanten, aandacht hebben voor hun behoeften en gezondheid.

Hoewel veel kleine en middelgrote ondernemingen al aan MVO doen, geven ze vaak geen blijk van hun inzet voor sociale of milieudoelstellingen en slagen ze er niet in de voordelen van MVO te benutten. Dit komt doordat ze zich niet bewust zijn van de voordelen of niet weten dat hun praktijken met CSR in verband kunnen worden gebracht.

Toch is bewezen dat mkb-bedrijven die aan MVO doen en MVO voor het voetlicht brengen, beter presteren op het gebied van innovatievermogen, het aantrekken en behouden van werknemers, de loyaliteit van consumenten en de reputatie.

Daarom zullen we in de volgende reeks artikelen enkele voorbeelden geven van MKB-bedrijven die uitblinken in MVO binnen de Nederlandse context. De cases zijn bedoeld als inspiratie en voorbeeld voor uw MKB om MVO verder te overwegen of te implementeren.

Referentie

Dutch governement. (n.d.). Corporate Social Responsibility | rvo.nl. Retrieved July 13, 2022, from https://english.rvo.nl/information/corporate-social-responsibility

Reckmann, N. (n.d.). Corporate Social Responsibility. Business News Daily. Retrieved July 13, 2022, from https://www.businessnewsdaily.com/4679-corporate-social-responsibility.html

RVO. (n.d.). Corporate Social Responsibility. RVO.nl. Retrieved July 13, 2022, from https://english.rvo.nl/information/corporate-social-responsibility