Fouder Dewi begon The Lekker Company in 2014. Met slechts 100 glazen potten, haar keukentafel en Pinterest om de weg te wijzen, was ze op de missie om natuurlijke huidverzorgingsproducten te creëren waar mensen zich goed bij konden voelen. In 2018 trok ze de aandacht van de Product Pitch Jury van Albert Heijn waardoor haar kleinschalige initiatief snel groeide. Inmiddels verkopen meer dan 2000 winkels in heel Europa The Lekker Company producten, specifiek de natuurlijke vegan deodorant, waaronder Albert Heijn, Etos en vele andere kleinere retailers. Uiteindelijk wil The Lekker Company alle cosmetische producten produceren met dezelfde kernprincipes, 100% veganistisch, plastic-vrij en schone, no-nonsense ingrediënten.

Meer specifiek gebruikt Lekker Company alleen natuurlijke kwaliteitsingrediënten in hun cosmetische producten en vermijdt chemicaliën die schadelijk zijn voor de mensen die ermee in contact komen en voor de planeet in het algemeen. De Lekker deodorant is volledig natuurlijk, veganistisch en wordt geleverd in een kleine papieren pot, waardoor plastic afval wordt vermeden. Bovendien is Lekker wreedheidvrij en heeft het beloofd nooit op dieren te testen.

INCI-termen voor ingrediënten vermeld op cosmetica zijn vaak moeilijk te begrijpen. Bij Lekker streven ze ernaar om dingen zo eenvoudig en transparant mogelijk te houden; alle ingrediënten die worden gebruikt in Lekker producten worden in begrijpelijke termen vermeld, zodat klanten precies kunnen weten wat er op hun huid terechtkomt.

Vanaf januari 2021 heeft The Lekker Company The Lekker Foundation gelanceerd. Hiermee zal The Lekker Company 1% van haar omzet doneren aan een goed doel of non-profit organisatie die de planeet ten goede komt, dieren of mensen helpt op een duurzame manier. Het bedrijf zal elke 6 maanden een nieuwe organisatie steunen en aanbevelingen doen en leren over verschillende initiatieven via de Lekker gemeenschap. Tot nu toe heeft De Lekker Foundation gesteund: ”Less Plastic”, een oceaan-liefhebbende familie gerunde, non-profit organisatie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die het bewustzijn van oceaan plastic verhoogt en hoe het te verminderen; en Reef Restoration Foundation, een non-profit sociale onderneming die een reeks van oceaan gebaseerde koraal kwekerijen aan het opzetten is met behulp van een bewezen methode, die een deel van de oplossing is voor een gezond Great Barrier Reef.

Website: https://www.thelekkercompany.com/

 

The Lekker Company: a Dutch example of costumer’s care, and attention to the environment.

Fouder Dewi began The Lekker Company in 2014. With only 100 glass jars, her kitchen table and Pinterest to lead the way, she was on the mission to create natural skincare products that people could feel good about using. In 2018, when she caught the attention of the Product Pitch Jury of Albert Heijn which gace momentum to her small-scale initiative quickly to grow. Nowadays, more than 2000 stores across Europe sell The Lekker Company products, specifically the natural vegan deodorant, including Albert Heijn, Etos and many other smaller retailers. Eventually, The Lekker Company wants to produce all cosmetic products with the same core principles, 100% vegan, plastic-free and clean, no-nonsense ingredients.

More specifically, the Lekker Company uses only quality natural ingredients in their cosmetic products, avoiding chemicals that cause harm to the people who come into contact with them and the planet at large. The Lekker deodorant is all natural, vegan and comes in a little paper jar, avoiding plastic waste in the process. Additionally, Lekker is cruelty free and has vowed to never test on animals.

INCI terms for ingredients listed on cosmetics are often hard to understand. At Lekker they strive to keep things as simple and transparent as possible; all the ingredients used in Lekker products are listed in understandable term, so customers can know exactly what is going onto their skin.

As of January 2021, The Lekker Company launched The Lekker Foundation. Through this The Lekker Company will donate 1% of its revenue to a charity or non- profit organisation that benefits the planet, helps animals or people in a sustainable way. The company will support a new organisation every 6 months and take recommendations and learn about different initiatives through the lekker community. So far, The Lekker Foundation has supported: ‘’Less Plastic’’, an ocean-loving family run, non-profit organisation based in the UK that raises awareness of ocean plastic and how to reduce it; and Reef Restoration Foundation, a non-profit social enterprise that is establishing a series of ocean-based coral nurseries using a proven method, which is a part of the solution for a healthy Great Barrier Reef.